بيمارستان ثامن الائمه (ع) گلوگاه
۱۳۹۸ سه شنبه ۲۸ آبان
br ENGLISH
help عبارت وارد شده توسط شما در تمامی لینک ها، منوها و محتوای سایت جستجو خواهد شد.
تاریخ: 1396/07/13 تعداد بازدید: 29
كميته اقتصاد ودارو وتجهيزات تشكيل شد
كميته اقتصاد ودارو وتجهيزات بيمارستان ثامن الائمه در دفتر رياست بيمارستان در روز دوشنبه 1396/7/10 تشكيل جلسه داد.
كميته اقتصاد،دارو وتجهيزات با حضور رياست بيمارستان،مدير داخلي،عامل مالي،مسئول بيمه وتعرفه،مسئول درآمد،مسئول امور دارويي،مدير خدمات پرستاري،مسئولين بخشها؛تشكيل گرديد.
در اين كميته؛به بررسي علل كسورات پرونده هاي گلوبال وبستري وراه كارهاي افزايش ذرآمد بيمارستان ونيز ميزان كسورات بيمه اي به تفكيك بخش ها وپزشكان مركز وميزان مطالبات بيمه اي پرداخته شد.
كميته اقتصاد ودارو وتجهيزات تشكيل شد
Powered by DorsaPortal