بيمارستان ثامن الائمه (ع) گلوگاه
۱۳۹۷ پنج شنبه ۲۴ آبان
br ENGLISH
معرفي مركز
  معرفي كلي بيمارستان :

بيمارستان ثامن الائمه در كمربندي شرقي شهرستان گلوگاه واقع شده و تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي مازندران با مالكيت دولتي و فعاليت درماني مي باشد. مساحت كل بيمارستان 6000 متر مربع و زير بناي ساخته شده بيمارستان 1600 متر مربع مي باشد. اين بيمارستان با بيمه هاي خدمات درماني، تأمين اجتماعي، نيروهاي مسلح، كميته امداد، بانك سپه، صدا و سيما، شركت نفت، بيمه ايران و بيمه آتيه سازان حافظ طرف قرارداد مي باشد. بيمارستان ثامن الائمه شهرستان گلوگاه در شهريور 87 طبق مصوبه وزارت بهداشت با 32 تخت افتتاح گرديد كه در حال حاضر 24 تخت فعال دارد و شامل 4 بخش عمومي (زنان ، جراحي، داخلي، اطفال) و 2 اتاق عمل فعال، اورژانس، زايشگاه، آزمايشگاه، راديولوژي، انبار دارويي و داروخانه سرپايي مي باشد. لازم به ذكر است بيمارستان داراي مسئول فني راديولوژي و مسئول فني آزمايشگاه بصورت 3 روز در هفته مي باشد. تجهيزاتي از قبيل مانيتورينگ، پالس اكسي متري، ونتيلاتور پرتابل، دستگاه الكتروشوك، اتوآنالايزر، NST و ... در واحدهاي بيمارستان با حمايت دانشگاه علوم پزشكي مازندران وجود دارد.