بيمارستان ثامن الائمه (ع) گلوگاه
۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۹ آبان
br ENGLISH
help عبارت وارد شده توسط شما در تمامی لینک ها، منوها و محتوای سایت جستجو خواهد شد.
داروخانه
شرح وظايف داروساز
 

-         مطالعه و بررسي قوانين و مقررات حاكم بر فعاليتهاي دارويي كشور و اجراي دقيق آن.

-         تحقيق درخصوص داروهاي جديد و شناسايي خواص، عوارض و تداخلات آنها جهت آموزش اهل فن و آحاد مردم.

-         تجزيه و تحليل و ارزيابي اطلاعات داروئي جمع آوري شده از مراكز بهداشتي درماني سطح استان و ارائه پس خوراند.

-         انجام روشهاي كاربردي براي اصلاح نظام داروئي و مصرف بهينه دارو در نظام شبكه.

-         پايش مدون و مستمر واحدهاي تحت پوشش (ستاد- مراكز بهداشتي درماني- خانه هاي بهداشتي).

-         تحقيق و نظارت در اجراي عمليات آزمايشگاهي مطلوب (GLP ) و اصول ساخت مطلوب (GMP) در واحدهاي توليدي داروئي.

-         نظارت در تنظيم بودجه و احتياجات فني و مصرف اعتبارات پيش بيني شده و اقدام لازم به منظور تأمين احتياجات.

-         نظارت و بررسي كيفيت داروهاي موجود در بازار داروئي كنترل كيفيت خريد مواد( PMQC ).

-         بررسي نسخ از نظر تداخلهاي دارويي، ميزان داروي تجويز شده و مطابقت داروي تحويلي به بيمار با نسخه و توضيح كامل عوارض احتمالي و نكات احتياط به بيمار .

-         راهنمايي بيماران درخصوص داروهاي ناياب و توصيه دردسترس ترين و مناسب ترين داروي موجود براي نسخه شدن توسط پزشك .

-         نظارت بر كيفيت سرويس دهي داروخانه ها و شركتهاي توزيع دارو و مراكز درماني از طريق سركشي هاي مرتب به آنها و كوشش دربرطرف‌كردن درخواستهاي آنها و راهنمايي مسئولين مربوطه در انجام وظايف محوله.

-         رسيدگي به درخواست دارويي بخشها و تخصيص داروي موردنياز آنها با توجه به سهميه هريك از واحدهاي مربوطه.

-         نظارت بر امور فني و اداري داروخانه از طريق سركشيهاي مرتب به آن و كوشش در برطرف كردن نواقص و راهنمايي كاركنان و دانشجويان در انجام وظايف محوله.

-         نظارت و كنترل برگ فروشهاي كارپردازان با اسناد خريد دارو.

-         تشخيص و تهيه ليست داروهاي موردنياز داروخانه و انبار داروئي مركز و برآورد تعداد هريك از اقدام داروئي برحسب نياز و بررسي و اظهارنظر در مورد تهيه و خريد دارو.

-         نظارت و ارائه طريق كاركنان در مورد چگونگي نگهداري داروها در بخش- داروخانه و يا انبار داروئي مركز.

-         نظارت و ارائه طريق بر نحوه توزيع صحيح دارو به بخشها و ثبت چگونگي مصرف دارو توسط بيمار طبق دستور پزشك معالجه.

-         نظارت و رسيدگي مستمر بر داروخانه ها و شركتهاي داروئي از لحاظ فني كنترل موجودي و تاريخ مصرف داروها و نسخه پيچي و ساخت داروهاي تركيبي و اداره داروخانه.

-         آموزش حين خدمت كاركنان داروخانه ها و بيمارستانها در مورد داروهاي شيميايي، گياهي، سمي و آتش زا.

-         نظارت بر توزيع دارو در بيمارستان و ساير موارد و پيشنهادات مناسب جهت تسهيل در امور مربوط.

-         تعيين و برآورد نياز استان به داروهاي مخدر و الكل سفيد و مطلق و نظارت مستمر و كنترل موجودي داروهاي مخدر و انجام بازرسيهاي مستمر از مراكز دريافت داروي مخدر .

-         رسيدگي به پرونده بيماران دريافت كنندگان داروهاي اعتيادآور و نظارت بر نحوه تحويل دارو به بيماران و بيمارستانهاي تابعه

-         نظارت بر تنظيم آمار در مورد تعيين تعداد بيماران سرطاني استان، ميزان مواد مخدر،‌ ميزان كشفيات مواد مخدر و آمار ماهيانه به مديريت مربوطه.

-         انجام آزمايشهاي شيميايي و ميكروبيولوژي از فرآورده هاي دارويي در كارخانجات توليد دارو.

-         نظارت ، بررسي، ارزيابي ، بازرسي و انجام اقدامات مرتبط در كارخانجات توليد دارو.

-         بررسي و كنترل دقيق دفاتر و نسخ اداره و كليه بيمارستانهاي دانشگاه در مورد مصرف داروهاي مخدر.

-         برآورد نياز دارويي شهر و مراكز، بيمارستان، داروخانه ها براساس نياز و مصرف داروي واحدهاي تابعه..

-         تهيه و خريد دارو از شركتها،‌ با هماهنگي مركز بهداشت استان، معاونت غذا و دارو.

-         پيش بيني و اجراي برنامه هاي آموزشي كاركنان بهداشتي و درماني شبكه باتوجه به پروتكلهاي كشوري در زمينه هاي مرتبط با دارو.

-         انجام بازرسي از واحدهاي توليد و عرضه دارو و مواد مخدر طبق برنامه ريزي.

-         راهنمايي بيماران جهت دريافت داروهاي كمياب از مراكز توزيع.

-         بررسي و ارزيابي كيفيت محصولات داروئي موجود در بازار داروئي و گزارش آنها.

-         نظارت بر كار داروسازان و تكنسين هاي امور داروئي در زمينه هاي داروهاي مخدر (ناركوتيك) .

-         نظارت بر نحوه انبارداري در داروخانه هاي خصوصي و دولتي و شركتهاي داروئي.

-         نظارت بر امور دارويي اورژانس بيمارستانهاي دولتي و خصوصي و نظارت بر حسن انجام كار آنها در حوزه امور دارويي.

-         اطلاع رساني دارويي و عوارض ناخواسته دارويي و بررسي نسخ پزشكان در واحد كميته تجويز و مصرف منطقي دارو.

-         رسيدگي به امور متقاضيان كسب صلاحيت تأسيس، انتقال محل و انتقال سرمايه داروخانه ها.

-         نظارت بر امور دارويي داروخانه هاي بيمارستانهاي دولتي و خصوصي و مراكز ترك اعتياد.

-         شركت فعال در دوره هاي كارآموزي، مهارتي و آموزشي در جهت ارتقاء معلومات و توانمنديهاي شغلي و بكارگيري نتايج آن در انجام وظايف محوله.

 -  مشاركت در تحقيقات كاربردي در عرصه نظام سلامت در شغل مربوطه
 

 

1395/11/28
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
شماره تلفن
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
Powered by DorsaPortal