بيمارستان ثامن الائمه (ع) گلوگاه
۱۳۹۷ چهارشنبه ۲۶ دي
br ENGLISH
گالري تصاوير
جشن روزكارمند
 
 
 
 
 
 
 
 
عيادت از بيماران به مناسبت هفته سلامت