بيمارستان ثامن الائمه (ع) گلوگاه
۱۳۹۷ پنج شنبه ۲۴ آبان
br ENGLISH
مددكاري

 

 

 

مددكار  : خانم سكينه عموزاد خليلي

 مدرك تحصيلي : كارشناس مددكاري

آيين نامه بيمارستان ثامن الائمه گلوگاه  در خصوص خدمات مددكاري اجتماعي:

فصل اول

مقدمه :

هدف مددكاري اجتماعي در حوزه بهداشت ودرمان بالا بردن توانمندي و كاركرد اجتماعي افراد و گروه هاست.پزشك درمان مي كند و مددكار دربرنامه پيشگيري در مان و پيگيري بعدي بيماري مشاركت دارد.

مددكاري بنا به اهداف عالي و خير خواهانه اي كه در خصوص كمك و مساعدت به بيماران خاص و صعب العلاج ، سرطاني و.... خود داشته ودارد.زندگي و آسايش فردي را به ازاي آرامش بيماران ارزاني مي دارد و بر مبناي عبارتي كه آرمان مددكاري اجتماعي مي باشد (چراغ من روشي بخش زندگي ديگران است )بر آنست تا فضاي امني در برابر دغدغه هايي كه گاه وبي گاه آشيانه زندگي بيمار را تهديد مي كند بسازد .

فصل دوم

شرايط احراز مددكار :

مددكار فردي است كه طبق نظر تيم مديريت اجرايي و با توجه به توانايي فردي و اجتماعي قادر به انجام وظايف محوله مي باشد .

فصل سوم

شرح وظايف مددكار در بيمارستان:

1-     مراجعه روزانه به بخشها جهت شناسايي و ياري رساني به بيماران نيازمند وصعب العلاج وانجام اقدامات حمايتي براي آنها

2-     مصاحبه با بيمار و خانواده وي جهت بررسي وثبت در فرم گزارش مددكاري

3-     شناسايي بيماران فاقد خانواده وطردشده شامل دختران فرار ي ، معتاد، نوزادان رها شده

4-     ارائه خدمات مشاوره اي به يبمار وخانواده وي جهت حمايتهاي بهداشتي ودرماني بيمار

5-     شناسايي بيماراني كه تحت پوشش هيچ بيمه اي نمي باشند .جهت راهنمايي هاي لازم .

6-      ارائه حمايتهاي مالي به بيماران نيازمند سرپايي از طريق صندوق خيريه بيمارستان 

7-     شناسايي بيماران مجهول الهويه (فاقد شناسنامه )جهت راهنمايي هاي لازم

8-     همكاري وهمفكري با اعضاي تيم درمان جهت تسريع فرايند درمان

9-     تسهيل در برقراري ارتباط موثر وبهينه بين بيمار وخانواده ومركز درماني به منظور بهبود روند درمان

10- تحقق وبررسي وضعيت اقتصادي و اجتماعي و خانوادگي بيماران وارائه گزارش به مقام مافوق ومسئولين ذيربط

11- راهنمايي و اطلاع رساني به بيماران مصدوم ترافيكي جهت استفاده از ماده (37) رايگان نمودن هزينه با ارائه كروكي تصادف توسط واحد اورژانس ومددكار وارجاع به پاسگاههاي انتظامي

12- شناسايي موارد كودك آزاري واطلاع به پاسگاههاي انتظامي 

13- برقراري ارتباط مستمر وپويا با سازمانهاي دولتي و حمايتي و وعمومي نظير كميته امداد و......

14- برقراري ارتباط مددكار با بيماران جهت تامين حمايت عاطفي ورواني بيمار از طريق مشاهده وگفتگو با بيماران وخانواده هاي آنها به منظور تقويت روحيه آنها بويژه در زمان اخذ رضايت جهت انجام اعمال جراحي سنگين و......

15- پيگيري بهبود وضعيت اجتماعي ورواني بيماران بعد از ترخيص از طريق معرفي به مركز بهداشت

16- هماهنگي جهت ترخيص بيمار وتسهيل در تدوام مراقبت و پيگيري هاي پس از ترخيص

 

  17-  برقرار ي ارتباط با ساير واحدهاي درماني جهت هماهنگي در نقل وانتقال بيماران نيازمندي كه به درمان خاص نياز دارند

  18-  برقراري ارتباط مناسب حرفه اي و سازماني وهمكاري وهماهنگي با مراجع قانوني نظير دادستاني، كلانتري و پزشكي قانوني و پاسگاههاي انتظامي و پليس امنيت اخلاقي به منظور :

-         تعيين تكليف نوزادان رها شده وموارد كودك آزاري توسط مددكار

-         تشخيص هويت بيماران فوت شده ومجهول الهويه با اطلاع رساني به پزشكي قانوني

-         پيگيري دريافت مدارك بيماران تصادفي ومتهمين كلانتري ها و.....با هماهنگي وهمكاري واحد حراست و مركز انتظامات

  19-  همكاري در ارائه خدمات رواني اجتماعي در مواقع بحراني طبيعي واجتماعي نظير سيل ، زلزله ، جنگ و.....

  20-   بازديد منزل بيماران در صورت ضرورت بنا به تشخيص مسئول واحد مددكاري

    21- بررسي نارسايي ها ومشكلات وارائه گزارش به رياست بيمارستان

 22-     انجام ساير امور مربوطه درزمينه امور مددكار طبق دستور رياست ومديريت

     23-درصورت عدم حضور مددكار دربيمارستان انجام خدمات مددكار اجتماعي به عهده سوپروايزر شيفت مي باشد  .

فصل چهارم

تصويب آيين نامه:

اين آيين نامه در چهار فصل و 23 بند در تاريخ 5/7/95 با حضور تيم مديريت اجرايي بيمارستان مورد بازنگري ، تاييد و تصويب قرار گرفت و به بخشهاي ( دفتر پرستاري بستري زايشگاه اورژانس- اتاق عمل )بيمارستان ابلاغ گرديد .

 
 
 

 

1395/12/03
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
شماره تلفن
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
Powered by DorsaPortal